Ilias Zoutsos - Live @Σταυρός του Νότου

 
 
 
 
 
 
 
 
Photos: © G. Panagopoulou